Het lage prijzen concept.

  • ExcApp.nl hanteert opzettelijk (soms belachelijk) lage prijzen, om de keuze voor eerlijk gebruik eenvoudig te maken.
  • U ontvangt voor die lage prijs immers een functionele garantie (bug fix service) en garantie tegen het ongewild kopiëren van kwaadwillende rondzwervende varianten.  Anders gezegd koopt u de garantie dat de toepassing doet wat het belooft en alleen dat.
  • Wij hopen vanuit het eerlijkheidsprincipe, dat dit de drang om liever te werken met onbetaalde kopieën bij veel mensen wegneemt. 
  • Nog liever bouwen wij aan een relatie met u als gebruiker, waarbij u aangeeft welke toepassingen en/of verbetermogelijkheden u nog mist. Zie onder "Participeren".